Asia Bangladesh
Habari! Karibu. Unachokaribia kusikia ni baadhi ya maneno muhimu sana utakayowahi kusikia. Ni habari njema kwa kila mtu.

Mundari Kikundi cha Lugha

Bhumij
Bangla: Kera
Mundari: Bangladesh


Programu katika Mundari


Maneno ya Maisha
 55 min
 Rasilimali Zingine:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing