ทวีปเอเซีย ประเทศซีเรีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Armenian: Syria


երեկ, այսօր եւ հավիտյան
 60 นาที