Asya Sirya
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Armenian: Syria


երեկ, այսօր եւ հավիտյան
 60 minuto