سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Ngaju خانواده زبانی

Ngaja
Katingan-Hilir
Linoh
M'mugut
Tengon
Kapuas
Tengon: Eko'ehh
Ruku
Katingan: Tengah


برنامه‌ها به زبان ... Ngaju


خبر خوش (Kabar Bahalap)
مدت زمان
 42 دقیقه
LLL 1 شروع با خدا ()
مدت زمان
 45 دقیقه
LLL 2 مردان توانا خدا ()
مدت زمان
 62 دقیقه
LLL 4 بندگان خدا ()
مدت زمان
 49 دقیقه
LLL 5 در محاکمه برای خدا ()
مدت زمان
 49 دقیقه
LLL 6 عیسی - معلم و شفا دهنده ()
مدت زمان
 49 دقیقه
LLL 7 عیسی - خداوند و نجات دهنده ()
مدت زمان
 49 دقیقه
کلام زندگی ()
مدت زمان
 54 دقیقه
 منابع دیگر:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Toko Media Online
Toko Media Online