Zdravo! Dobrodošli. Ono što ćete sada čuti neke su od najvažnijih riječi koje ćete ikada čuti. To je dobra vijest za sve.

Ngaju jezična grupa

Ngaja
Katingan-Hilir
Linoh
M'mugut
Tengon
Kapuas
Tengon: Eko'ehh
Ruku
Katingan: Tengah


Programi u Ngaju


Dobre vijesti (Kabar Bahalap)
Trajanje
 42 min
LLL 1 Počevši s BOGOM ()
Trajanje
 45 min
LLL 2 Moćnici Božji ()
Trajanje
 62 min
LLL 4 Sluge BOŽJE ()
Trajanje
 49 min
LLL 5 Na suđenju za BOGA ()
Trajanje
 49 min
LLL 6 ISUS - Učitelj i iscjelitelj ()
Trajanje
 49 min
LLL 7 ISUS - Gospodin i Spasitelj ()
Trajanje
 49 min
Riječi života ()
Trajanje
 54 min
 Ostali izvori:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Toko Media Online
Toko Media Online