Здраво! Добредојдовте. Она што ќе го слушнете се некои од најважните зборови што некогаш ќе ги слушнете. Тоа е добра вест за сите.

Ngaju Јазична група

Ngaja
Katingan-Hilir
Linoh
M'mugut
Tengon
Kapuas
Tengon: Eko'ehh
Ruku
Katingan: Tengah


Програми во Ngaju


Добри вести (Kabar Bahalap)
Времетраење
 42 мин
ЛЛЛ 1 Почеток со БОГ ()
Времетраење
 45 мин
ЛЛЛ 2 Божји моќни луѓе ()
Времетраење
 62 мин
LLL 4 Божји слуги ()
Времетраење
 49 мин
LLL 5 На судење за БОГ ()
Времетраење
 49 мин
LLL 6 ИСУС - Учител и исцелител ()
Времетраење
 49 мин
LLL 7 ИСУС - Господ и Спасител ()
Времетраење
 49 мин
Зборови на животот ()
Времетраење
 54 мин
 Други ресурси:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Toko Media Online
Toko Media Online