नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

Ngaju भाषा समूह

Ngaja
Katingan-Hilir
Linoh
M'mugut
Tengon
Kapuas
Tengon: Eko'ehh
Ruku
Katingan: Tengah


Ngaju मा कार्यक्रमहरू


खुसीको खबर (Kabar Bahalap)
अवधि
 42 मिनेट
LLL 1 परमेश्वरबाट सुरु ()
अवधि
 45 मिनेट
LLL 2 परमेश्वरका शक्तिशाली मानिसहरू ()
अवधि
 62 मिनेट
LLL 4 परमेश्वरका सेवकहरू ()
अवधि
 49 मिनेट
LLL 5 परमेश्वरको लागि परीक्षणमा ()
अवधि
 49 मिनेट
LLL 6 येशू - शिक्षक र निको पार्ने ()
अवधि
 49 मिनेट
LLL 7 येशू - प्रभु र मुक्तिदाता ()
अवधि
 49 मिनेट
जीवनका शब्दहरू ()
अवधि
 54 मिनेट
 अन्य स्रोतहरू:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Toko Media Online
Toko Media Online