สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Ngaju กลุ่มภาษา

Ngaja
Katingan-Hilir
Linoh
M'mugut
Tengon
Kapuas
Tengon: Eko'ehh
Ruku
Katingan: Tengah


รายการในภาษา Ngaju


ข่าวประเสริฐ (Kabar Bahalap)
ความยาว
 42 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า ()
ความยาว
 45 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ()
ความยาว
 62 นาที
๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า ()
ความยาว
 49 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า ()
ความยาว
 49 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา ()
ความยาว
 49 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด ()
ความยาว
 49 นาที
พระคำแห่งชีวิต ()
ความยาว
 54 นาที
 สื่ออื่นๆ:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Toko Media Online
Toko Media Online