Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Ngaju nhóm ngôn ngữ

Ngaja
Katingan-Hilir
Linoh
M'mugut
Tengon
Kapuas
Tengon: Eko'ehh
Ruku
Katingan: Tengah


Chương trinh bằng Ngaju


Tin mừng (Kabar Bahalap)
Khoảng thời gian
 42 phút
LLL 1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời ()
Khoảng thời gian
 45 phút
LLL 2 Những người đàn ông hùng mạnh của ĐỨC CHÚA TRỜI ()
Khoảng thời gian
 62 phút
LLL 4 Tôi tớ của Chúa ()
Khoảng thời gian
 49 phút
LLL 5 Chịu thử thách vì Đức Chúa Trời ()
Khoảng thời gian
 49 phút
LLL 6 CHÚA GIÊ-XU - Giáo viên & Người chữa bệnh ()
Khoảng thời gian
 49 phút
LLL7 CHÚA GIÊ-XU - Chúa & Đấng cứu thế ()
Khoảng thời gian
 49 phút
Lời sự sống ()
Khoảng thời gian
 54 phút
 Các nguồn khác:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Toko Media Online
Toko Media Online