नमस्कार! स्वागत आहे. तुम्ही जे ऐकणार आहात ते काही महत्त्वाचे शब्द आहेत जे तुम्ही कधीही ऐकाल. प्रत्येकासाठी चांगली बातमी आहे.

Ngaju भाषा गट

Ngaja
Katingan-Hilir
Linoh
M'mugut
Tengon
Kapuas
Tengon: Eko'ehh
Ruku
Katingan: Tengah


Ngaju मधील कार्यक्रम


चांगली बातमी (Kabar Bahalap)
कालावधी
 42 मि
LLL 1 देवापासून सुरुवात
कालावधी
 45 मि
LLL 2 देवाचे पराक्रमी पुरुष
कालावधी
 62 मि
LLL 4 देवाचे सेवक
कालावधी
 49 मि
LLL 5 देवासाठी चाचणीवर
कालावधी
 49 मि
LLL 6 येशू - शिक्षक आणि उपचार करणारा
कालावधी
 49 मि
LLL 7 येशू - प्रभु आणि तारणारा
कालावधी
 49 मि
जीवनाचे शब्द
कालावधी
 54 मि
 इतर संसाधने:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Toko Media Online
Toko Media Online