ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

Ngaju ဘာသာစကား အုပ်စု

Ngaja
Katingan-Hilir
Linoh
M'mugut
Tengon
Kapuas
Tengon: Eko'ehh
Ruku
Katingan: Tengah


ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Ngaju


သတင်းကောင်း (Kabar Bahalap)
ကြာမြင့်ချိန်
 42 မိနစ်
LLL 1 ဘုရားသခင်နှင့်အစပြုခြင်း
ကြာမြင့်ချိန်
 45 မိနစ်
LLL 2 ဘုရားသခင်၏ ခွန်အားကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်များ
ကြာမြင့်ချိန်
 62 မိနစ်
LLL 4 ဘုရားသခင့် အစေခံများ
ကြာမြင့်ချိန်
 49 မိနစ်
LLL 5 ဘုရားသခင်အတွက် စမ်းသပ်ခံခြင်း
ကြာမြင့်ချိန်
 49 မိနစ်
LLL 6 ယေရှု - သွန်သင်သူနှင့် ကျန်းမာခြင်းအရှင်
ကြာမြင့်ချိန်
 49 မိနစ်
LLL 7 ယေရှု - သခင်နှင့် ကယ်တင်ရှင်
ကြာမြင့်ချိန်
 49 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော်
ကြာမြင့်ချိန်
 54 မိနစ်
 အခြားမှီငြိမ်းစရာများ၊ အမှီအငြမ်းမျာ:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Toko Media Online
Toko Media Online