Zdravo! Dobrodošli. Ono što ćete čuti su neke od najvažnijih reči koje ćete ikada čuti. To je dobra vest za sve.

Ngaju jezička grupa

Ngaja
Katingan-Hilir
Linoh
M'mugut
Tengon
Kapuas
Tengon: Eko'ehh
Ruku
Katingan: Tengah


Programi u Ngaju


Dobre vesti (Kabar Bahalap)
Trajanje
 42 min
LLL 1 Počevši od BOG
Trajanje
 45 min
LLL 2 Moćni ljudi BOŽJI
Trajanje
 62 min
LLL 4 Sluge božje
Trajanje
 49 min
LLL 5 Na suđenju za BOGA
Trajanje
 49 min
LLL 6 ISUS - Učitelj i iscelitelj
Trajanje
 49 min
LLL 7 ISUS - Gospod i Spasitelj
Trajanje
 49 min
Reči života
Trajanje
 54 min
 Drugi resursi:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Toko Media Online
Toko Media Online