اندونزی آسیا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Muna خانواده زبانی

Muna: Southern
Muna: Gu


برنامه‌ها به زبان ... Muna


کلام زندگی
 28 دقیقه
Heart of Man & Story of Isa
 48 دقیقه
Mark
 155 دقیقه
Stories of Adam & Noah
 60 دقیقه