Asya Indonesya
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Muna Lupon ng mga Wika

Muna: Southern
Muna: Gu


Mga Palatuntunan sa Muna


Salita ng Buhay
 28 minuto
Heart of Man & Story of Isa
 48 minuto
Mark
 155 minuto
Stories of Adam & Noah
 60 minuto
 Iba pang mapagkukunan:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Toko Media Online
Toko Media Online