'Buriat' 'Buriat, Russia'
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Buriat, Russia: Barguzin


Testimonies
 58 นาที