آسیا هندوستان
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Changthang


خبر خوش
 44 دقیقه
Meeting The Creator God
 43 دقیقه