آفریقا جنوب سودان
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Anuak


خبر خوش^
 47 دقیقه
کلام زندگی 1
 43 دقیقه
کلام زندگی 2
 26 دقیقه
کلام زندگی 3
 28 دقیقه
Becoming a Friend of God
 26 دقیقه
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project