جمهوری دموکراتیک کنگو آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Mundu خانواده زبانی

Mundu: Congo
Dulumi


برنامه‌ها به زبان ... Mundu


خبر خوش^
 40 دقيقة
کلام زندگی 2
 27 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing