ทวีปแอฟริกา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Mundu กลุ่มภาษา

Mundu: Congo
Dulumi


รายการในภาษา Mundu


ข่าวประเสริฐ^
 40 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 27 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing