Africa Demokratiko Republika ng Congo
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mundu Lupon ng mga Wika

Mundu: Congo
Dulumi


Mga Palatuntunan sa Mundu


Mabuting Balita^
 40 minuto
Salita ng Buhay 2
 27 minuto
 Iba pang mapagkukunan:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing