ทวีปแอฟริกา ซูดานใต้
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Mandari


ข่าวประเสริฐ^
 40 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2 w/ BARI songs
 28 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project