جنوب سودان آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Mandari


خبر خوش^
 40 دقيقة
کلام زندگی 2 w/ BARI songs
 28 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project