નમસ્તે! સ્વાગત છે. તમે જે સાંભળવાના છો તે કેટલાક સૌથી મહત્વપૂર્ણ શબ્દો છે જે તમે ક્યારેય સાંભળશો. તે દરેક માટે સારા સમાચાર છે.

એક પ્રદેશ પસંદ કરો

આફ્રિકા
અમેરિકા
એશિયા
યુરોપ
ઓસનિયા