ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဒေသတစ်ခု ရွေးပါ။

အာဖရိကတိုက်
အမေရိကတိုက်
အာရှတိုက်
ဥရောပတိုက်
အိုရှန်းနီးယား