Africa Kenya Kipfokomo Pokomo: Lower
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Songs in Pokomo: Lower

Phone
6.6 MB
3GP
Computer
30.5 MB
Slideshow Video
Audio Only
(MP3).zip


Introduction ▪ AIC Tarassa #1 ▪ Nisikiiyeni Nimwambievyo ▪ Bwana Hutwiye Tei ▪ AIC Tarassa #2 ▪ Namanya Tsana ▪ Kukiwakija Haptahumwenguni ▪ Ebamu Imuka ▪ AIC Tarassa #3

Introduction ▪ AIC Tarassa #1 ▪ Nisikiiyeni Nimwambievyo ▪ Bwana Hutwiye Tei ▪ AIC Tarassa #2 ▪ Namanya Tsana ▪ Kukiwakija Haptahumwenguni ▪ Ebamu Imuka ▪ AIC Tarassa #3

6.2 MB
 29′ 37″
Baba Munguhunakuyomba ▪ Unifwiye Tei ▪ AIC Tarassa #4 ▪ Mudheru Mudheru ▪ Ukakanye Nagheayo ▪ AIC Tarassa #5 ▪ Hudzamala Kugavga Hesabu (Romans 14:10) ▪ Nahuyambe Hivi ▪ AIC Tarassa #6 ▪ Pale Njiani ▪ Naghea Ya Bwana

Baba Munguhunakuyomba ▪ Unifwiye Tei ▪ AIC Tarassa #4 ▪ Mudheru Mudheru ▪ Ukakanye Nagheayo ▪ AIC Tarassa #5 ▪ Hudzamala Kugavga Hesabu (Romans 14:10) ▪ Nahuyambe Hivi ▪ AIC Tarassa #6 ▪ Pale Njiani ▪ Naghea Ya Bwana

6.1 MB
 29′ 19″