Asia
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Languages Spoken in Vietnam

Select a Language

Indigenous only
A B C D E F G H I J K L M N
O
P Q R S T U V W X Y Z
close
Languages Spoken in Vietnam 95
Akha
Bahnar
Bouyei
Bru
Bru, Eastern
Bru, Eastern: Tri
Cantonese
Cham, Cambodia
Cham, Vietnam
Chaman
CHRAU TT
Chru
Coong
Cua
Eastern Katu
French
Gelao: Huangniu Longlin
Halang Doan
Hani
Haroi
H'Lang
Hmong: Blue
Hmong Daw
Hmong Shua
Hmong Shuad
Hmong: White
Hre
Iu Mein
Jarai
Jeh
Jeh: Tra My
Katu: Ban Aling
Katu: Ban Atak
Ker
Kha: Jiang
Khamu
Khamu: Thailand
Khmer
Khmer: Kandal
Koho
Koho: Cil
Koho: Ma
Koho: Tring
Lahu
Lahu: Shehleh
Lanten
Laveh
Laveh: Huei Daeng
Laveh: Kong Mi
Love
Lu
Mandarin
Miao, Black
Miao, Shai Lou Zhenningxian
Miao: Ba
Miao: Bai
Miao: Bai Qun
Miao: Baiyan
Miao: Ching
Miao: Chuan
Miao: Chuan Qing
Miao: Longlin Binya
Miao: Pian Longlin
Miao: Xiao
Mnong, Central
Mnong: Gar
Mnong: Lam
M'nong R'iam
Muong
Nung [Vietnam]
Pacoh
Phu Thai
Pnong
Raday
Roglai, Northern
Roglai, Southern
Saek
Sedang
Stieng
Stieng, Budeh
Stieng, Bulo
Tahoi
Tai: Black
Tai Daeng
Tai White
Tay
Tho
Vietnamese
Vietnamese: Hanoi
Vietnamese: Hue
Vietnamese: South
Vietnamese: Tonkinese
Yao: Sanjiang Gaoqi
Zhuang, Yang
Zhuang: Ningming Mingjiang
open
Global Languages 24