آسیا هندوستان Punjabi, Eastern
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Panjabi Eastern: Doab


خبر خوش
 60 دقیقه
Khush Khabari
 42 دقیقه
Jindagi da Sach
 56 دقیقه
Meeting The Creator God
 66 دقیقه