အာရှတိုက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ Punjabi, Eastern
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Panjabi Eastern: Doab


သတင်းကောင်း
 60 မိနစ်
Khush Khabari
 42 မိနစ်
Jindagi da Sach
 56 မိနစ်
Meeting The Creator God
 66 မိနစ်