एशिया भारत Punjabi, Eastern
नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

Panjabi Eastern: Doab मा कार्यक्रमहरू


खुसीको खबर
 60 मिनेट
Khush Khabari
 42 मिनेट
Jindagi da Sach
 56 मिनेट
Meeting The Creator God
 66 मिनेट