ทวีปเอเซีย ประเทศอินเดีย Punjabi, Eastern
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Panjabi Eastern: Doab


ข่าวประเสริฐ
 60 นาที
Khush Khabari
 42 นาที
Jindagi da Sach
 56 นาที
Meeting The Creator God
 66 นาที