ทวีปเอเซีย ประเทศอินเดีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

อูรดู กลุ่มภาษา

Urdu: Hyderabad


รายการในภาษา อูรดู


ข่าวประเสริฐ
 25 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 32 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 32 นาที
๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย
 32 นาที
๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า
 32 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า
 35 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา
 34 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 35 นาที
๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 34 นาที
รูปภาพของพระเยซู
 75 นาที
พระคำแห่งชีวิต (H)
 33 นาที
พระคำแห่งชีวิต (M) 1
 54 นาที
พระคำแห่งชีวิต (M) 2
 56 นาที
Ai Khuda Uncha Ho Tera Naam
 56 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Audio Treasure
Audio Treasure
Talking Bibles
Talking Bibles
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
Mars Hill Productions
Mars Hill Productions
The Prophets' Story
The Prophets' Story
Thru The Bible
Thru The Bible
Wordproject
Wordproject
Global Gospel, The
Global Gospel, The
Oral Bibles / Kairos
Oral Bibles / Kairos
Rock International
Rock International
IndigitubeTV
IndigitubeTV
WGS Ministries
WGS Ministries