Asya India
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Urdu Lupon ng mga Wika

Urdu: Hyderabad


Mga Palatuntunan sa Urdu


Mabuting Balita
 25 minuto
LLL 1 Ang Pasimula sa DIYOS
 32 minuto
LLL 2 Mga Makapangyarihan Lalaki ng DIYOS
 32 minuto
LLL 3 Tagumpay sa pamamagitan ng DIYOS
 32 minuto
LLL 4 Mga Lingkod ng DIYOS
 32 minuto
LLL 5 Dumadaan sa Pagsubok para sa DIYOS
 35 minuto
LLL 6 HESUS - Guro & Manggagamot
 34 minuto
LLL 7 HESUS - Panginoon & Tagapagligtas
 35 minuto
LLL 8 Mga Gawa ng BANAL na ESPIRITU
 34 minuto
Larawan ni Hesus
 75 minuto
Salita ng Buhay (H)
 33 minuto
Salita ng Buhay (M) 1
 54 minuto
Salita ng Buhay (M) 2
 56 minuto
Ai Khuda Uncha Ho Tera Naam
 56 minuto
 Iba pang mapagkukunan:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Audio Treasure
Audio Treasure
Talking Bibles
Talking Bibles
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
Mars Hill Productions
Mars Hill Productions
The Prophets' Story
The Prophets' Story
Thru The Bible
Thru The Bible
Wordproject
Wordproject
Global Gospel, The
Global Gospel, The
Oral Bibles / Kairos
Oral Bibles / Kairos
Rock International
Rock International
IndigitubeTV
IndigitubeTV
WGS Ministries
WGS Ministries