ทวีปเอเซีย ประเทศฟิลิปปินส์
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา ภาษาตากาล็อก


ข่าวประเสริฐ
 29 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 37 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 39 นาที
รูปภาพของพระเยซู
 60 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 18 นาที
พระคำแห่งชีวิต 1
 51 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 62 นาที
พระคำแห่งชีวิต for Children
 60 นาที
A Christian Life - dialogue
 37 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
NetHymnal
NetHymnal
Audio Treasure
Audio Treasure
Audio Treasure
Audio Treasure
Talking Bibles
Talking Bibles
Who Is God?
Who Is God?
Mars Hill Productions
Mars Hill Productions
Videoparables.org
Videoparables.org
Videoparables.org
Videoparables.org
Videoparables.org
Videoparables.org
Videoparables.org
Videoparables.org
Thru The Bible
Thru The Bible
Story Runners
Story Runners
The Lumo Project
The Lumo Project