ஆசியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

அதில் பேசப்படும் மொழிகள் யுனைட்டெட் அரப் எமிரேட்ஸ்

ஒரு மொழியை தேர்ந்தெடுக

A B C D E F G H I
J
K
L
M N
O
P
Q
R S T U V
W
X
Y
Z
close
அதில் பேசப்படும் மொழிகள் யுனைட்டெட் அரப் எமிரேட்ஸ் 46
ஜப்பானீஸ்
ஜெர்மன்
டகலாக்
தமிழ்
பார்ஸி
ஹிந்தி
Arabic, Gulf
Arabic, Standard
Arabic, Ta'izzi-Adeni
Baluchi Makrani
Baluchi: Rind
Bengali
Danish
English: USA
French
Greek
Hindi: Dehati
Italian
Konkani
Konkani, Goan: Bardeskari
Konkani, Goan: Sarasvat Brahmin
Konkani: Mangalore
Malay, Standard
Malayalam
Mandarin
Mapila
Norwegian, Bokmaal
Panjabi, Bhatyiana
Panjabi, Eastern: Malwa
Panjabi, Eastern: Panjabi Proper
Panjabi, Eastern: Powadhi
Panjabi Eastern: Doab
Pattapu Bhasha
Polish
Punjabi, Eastern
Serbian
Sinhala
Somali
Swahili: Kenya
Swahili: Tanzania
Swedish
Telugu
Telugu: Rayalseema
Thai: Central
Turkish
Urdu
open
உலகளாவிய மொழிகள் 24