ทวีปเอเซีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

ภาษาที่พูดใน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เลือกภาษา

close
ภาษาที่พูดใน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 46
จีนกลาง
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาตากาล็อก
ภาษาทมิฬ
ภาษาฟาร์ซี
ภาษาฮินดี
ภาษาเยอรมัน
ภาษาไทย
มลายูกลาง
สิงหล
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา
อิตาเลี่ยน
อูรดู
Arabic, Gulf
Arabic, Standard
Arabic, Ta'izzi-Adeni
Baluchi Makrani
Baluchi: Rind
Bengali
Danish
French
Greek
Hindi: Dehati
Konkani
Konkani, Goan: Bardeskari
Konkani, Goan: Sarasvat Brahmin
Konkani: Mangalore
Malayalam
Mapila
Norwegian, Bokmaal
Panjabi, Bhatyiana
Panjabi, Eastern: Malwa
Panjabi, Eastern: Panjabi Proper
Panjabi, Eastern: Powadhi
Panjabi Eastern: Doab
Pattapu Bhasha
Polish
Punjabi, Eastern
Serbian
Somali
Swahili: Kenya
Swahili: Tanzania
Swedish
Telugu
Telugu: Rayalseema
Turkish
open
ภาษาหลัก 24