ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நாடுகளில் ஆப்பிரிக்கா

ஒரு நாட்டை தேர்ந்தெடுக

close
உள் நாடுகளில் Africa 57
அங்கோலா (ao)
அல்ஜீரியா (dz)
ஈஜிப்ட் (eg)
உகாண்டா (ug)
எக்வோட்டோரியல் கினி (gq)
எத்தியோப்பியா (et)
எர்ரிட்டிரியா (er)
எஸ்வதினி (sz)
ஐவரி கோஸ்ட் (ci)
கபான் (ga)
கானா (gh)
காமரோஸ் (km)
கினி (gn)
கினி பிஸாவ் (gw)
கென்யா (ke)
கேப் வேர்ட் (cv)
கேமரூன் (cm)
சவுத் சூடான் (ss)
சாட் (td)
சியரா லியோன் (sl)
சூடான் (sd)
செனெகல் (sn)
சென்ட்ரல் ஆப்பிரிக்கன் ரிப்பப்ளிக் (cf)
சேஷல்ஸ் (sc)
சோமாலியா (so)
ஜிபூட்டி (dj)
டான்ஸானியா (tz)
டுனீஷியா (tn)
டெமோக்ரடிக் ரிப்பப்ளிக் ஆப் தி காங்கோ (cd)
டோகோ (tg)
தி காம்பியா (gm)
தென் ஆப்பிரிக்கா (za)
நமீபியா (na)
நைஜர் (ne)
நைஜீரியா (ng)
பர்கினோ பாசோ (bf)
புருண்டி (bi)
பெனின் (bj)
போட்ஸ்வானா (bw)
மடகாஸ்கர் (mg)
மயோட் (yt)
மலாவி (mw)
மாலி (ml)
மொராக்கோ (ma)
மொஸாம்பிக் (mz)
மௌரிடீனியா (mr)
மௌரிஷியஸ் (mu)
ரிப்பப்ளிக் ஆப் தி காங்கோ (cg)
ரியூனியன் (re)
ருவாண்டா (rw)
லிபியா (ly)
லெசோத்தோ (ls)
லைபீரியா (lr)
வெஸ்டேர்ன் சஹாரா (eh)
ஸாம்பியா (zm)
ஸாவ் டோமே அண்ட் ப்ரின்சிபே (st)
ஸிம்பாப்வே (zw)


ஒரு பகுதியை தேர்ந்தெடுக

ஆப்பிரிக்கா
தி அமெரிக்காஸ்
ஆசியா
ஐரோப்பா
ஓசெனியா