Afrika Benin
Hallo! Welkom. Wat jy oor om te hoor is 'n paar van die mees belangrikste woorde jy ooit sal hoor. Dit is goeie nuus vir almal.

Hausa Taalfamilie

Hausa: Kano
Hausa: Sokoto
Hausa: Ghana
Hausa Arewa
Hausa: Kurfey


Programma's in Hausa


Goeie Nuus
 59 min
LLL1 Begin met God
 59 min
LLL2 Machtige mannen van God
 59 min
LL3 Overwinning door God
 58 min
LLL4 Dienaren van God
 45 min
LLL5 Op de proef gesteld door God
 59 min
LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer
 42 min
LLL7 JEZUS - Heer en Redder
 87 min
LLL8 Handelingen van de Heilige Geest
 57 min
 Ander Hulpbronne:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
NetHymnal
NetHymnal
Who Is God?
Who Is God?
Welcome Africans / Bienvue Africains
Welcome Africans / Bienvue Africains