Africa Benin
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Hausa Lupon ng mga Wika

Hausa: Kano
Hausa: Sokoto
Hausa: Ghana
Hausa Arewa
Hausa: Kurfey


Mga Palatuntunan sa Hausa


Mabuting Balita
 59 minuto
LLL 1 Ang Pasimula sa DIYOS
 59 minuto
LLL 2 Mga Makapangyarihan Lalaki ng DIYOS
 59 minuto
LLL 3 Tagumpay sa pamamagitan ng DIYOS
 58 minuto
LLL 4 Mga Lingkod ng DIYOS
 45 minuto
LLL 5 Dumadaan sa Pagsubok para sa DIYOS
 59 minuto
LLL 6 HESUS - Guro & Manggagamot
 42 minuto
LLL 7 HESUS - Panginoon & Tagapagligtas
 87 minuto
LLL 8 Mga Gawa ng BANAL na ESPIRITU
 57 minuto
 Iba pang mapagkukunan:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
NetHymnal
NetHymnal
Who Is God?
Who Is God?
Welcome Africans / Bienvue Africains
Welcome Africans / Bienvue Africains