Africa Djibouti Arabic
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Arabic, Standard Lupon ng mga Wika

Arabic: Classical


Mga Palatuntunan sa Arabic, Standard


الأخبار السارة
 49 minuto
LLL 6 HESUS - Guro & Manggagamot
 34 minuto
LLL 7 HESUS - Panginoon & Tagapagligtas
 33 minuto
Larawan ni Hesus
 78 minuto
Questions Arabs Have about the Christians
 54 minuto
Salita ng Buhay
 59 minuto
John
 140 minuto
 Iba pang mapagkukunan:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Audio Treasure
Audio Treasure
Talking Bibles
Talking Bibles
Arabic Bible
Arabic Bible
God's Story
God's Story
The Prophets' Story
The Prophets' Story
Thru The Bible
Thru The Bible
Wordproject
Wordproject
Jesus Film Media
Jesus Film Media
Welcome Africans / Bienvue Africains
Welcome Africans / Bienvue Africains
The Lumo Project
The Lumo Project