தி அமெரிக்காஸ்
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

அதில் பேசப்படும் மொழிகள் பெர்முடா

ஒரு மொழியை தேர்ந்தெடுக

close
அதில் பேசப்படும் மொழிகள் பெர்முடா 2
English: USA
போர்ச்சுகீஸ்
open
உலகளாவிய மொழிகள் 24