தி அமெரிக்காஸ்
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

அதில் பேசப்படும் மொழிகள் பெலீஸ்

ஒரு மொழியை தேர்ந்தெடுக

உள்ளூர் பழங்குடிகளுக்கு மட்டுமே
A B C D E F G H I J
K
L M N
O
P Q
R
S T U V
W
X
Y
Z
close
அதில் பேசப்படும் மொழிகள் பெலீஸ் 14
Arabic, North Levantine: North Lebanese Literary
English: USA
Garifuna
Hindi: Dehati
Itza'
Jamaican Creole English
Low German
Maya, Mopan
Q'eqchi'
Spanish: Latin America
Yukatek
கொரியன்
ஜப்பானீஸ்
ஹிந்தி
open
உலகளாவிய மொழிகள் 24