جمهوری دموکراتیک کنگو آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Kizimba خانواده زبانی

Kinyamamba
Kisimimbi


برنامه‌ها به زبان ... Kizimba


کلام زندگی
 40 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project