ทวีปแอฟริกา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Kizimba กลุ่มภาษา

Kinyamamba
Kisimimbi


รายการในภาษา Kizimba


พระคำแห่งชีวิต
 40 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project