Asia
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Languages Spoken in China

Select a Language

Indigenous only
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ALL
close
Languages Spoken in China 41
Bai: Dari
Chinese: Hubei Dangyanghua
Dai: Hua Yao
Dai: Hua Yao Gasa
Dai: Wuding
Daur
Daur: Haila'er
Deang: Hongfenglong
Digaro-Mishmi
Dinka: Gok
Dolpa: Phoke
Dong
Dong: Longsheng
Dong: Sanjiang
Dongxiang
Drung
Dzao Min
Hani: Duguduta
Hmong Daw
Khamba: Deqinxian
Lhaovo Dago' Lawngbyit
Li: Dong Fang
Lisu: Deqin
Miao: Dahua
Monpa: Dirang
Mosuo: Dongfeng
Naxi: Deqin
Nepali: Darjeeling
Shui: San Du Xian
Tai Dam
Tibetan: Deqin
Tibetan Kham, Ganzi/Dege
Tuyao: Bama Dongsan
Yao: Bunu Dahuaxian Yalong
Yao: Guangdong Luyuan Dong Ping Da.
Yao: Hei Dahuaxian Jiangnan
Yao: Landian Dianlin
Yao: Man Dahuaxian Jiangnan
YI: Dahei, Wushan
Zhuang: Duan Xian