Asia
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Languages Spoken in China

Select a Language

Indigenous only
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ALL
close
Languages Spoken in China 40
Adi, Galo
Amdo: Golog
Dai: Hua Yao Gasa
Dinka: Gok
Gahri
Ganaan
Ge
Gelao: Huangniu Longlin
Groma
Guiliu
Hua Gong Ji Yi
Kejia: Guangdong Shaoguan Guitou
Mandarin: Guiyanghua
Miao: Gaoshan
Miao: Gudong
Pinghua: Guangxi Nanning
Qiang: Song Ping Gou
Tibetan Kham, Ganzi/Dege
Wakhi: Gojal
Yao: Guangdong Luyuan Dong Ping Da.
Yao: Guangdong Luyuan Longnan
Yao: Guangdong Luyuan Yuxi
Yao: Guilin Guanyang
Yao: Guoshan Hunan Jianghua
Yao: Guoshan Hunan Jiang Yong
Yao: Guoshan Lingchuan
Yao: Liansan Guosan
Yi: Gan
Yi: Gaoshan
Yi: Gese Gaofeng
Yi: Guangxi Longlin
Yi: Muzi in Gejiudaqing
Yi: Pupa in Gejiu
Zhuang: Guigang Guiping
Zhuang: Guilin Longsheng Heping
Zhuang: Qinzhou Guitai
close
Global Languages 2
German
Greek