Asia
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Languages Spoken in China

Select a Language

Indigenous only
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ALL
close
Languages Spoken in China 19
Hua Gong Ji Yi
Japanese
Jiarong
Jingpho
Jino
Jinuo, Buyuan
Miao: Jiao Jjiao
Miao: Jiu Cai
Salar: Jiezi
Yao: Guoshan Hunan Jianghua
Yao: Guoshan Hunan Jiang Yong
Yao: Hei Dahuaxian Jiangnan
Yao: Man Dahuaxian Jiangnan
Yao: Pingdi Hunan Jianghua
Yao: Sanzi Jinxiuluoxiang
Yi: Nisu Jianshui
Yi: Wu in Jinping
Zhuang: Hunan Jianghau
close
Global Languages 1
Japanese