Asia
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Languages Spoken in China

Select a Language

Indigenous only
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ALL
close
Languages Spoken in China 33
Adi: Padam
Adi: Padam-Miri
Blang, Puman
Chinese, Puxian
Chinese: Ying Pan Hua
Dolpa: Phoke
Mal Paharia
Manchet: Patani
Miao: Pian Longlin
Mongolian, Peripheral
Nusu: Pihe
Pa-Hng
Paijiao
Palaung
Palaung, Rumai
Palaung, Samlung
Parsi
Pinghua: Guangxi Nanning
Portuguese
Pumi
Pumi, Southern
Purig
Qiang: Song Ping Gou
Yao: Guangdong Luyuan Dong Ping Da.
Yao: Pangu Tian Lin
Yao: Panyao Ziyuan Hekou
Yao: Pingdi Hunan Jianghua
Yi: Niuwei Puzu in Wenshan
Yi: Pula in Mengzi
Yi: Pula in Yuanyang
Yi: Pupa in Gejiu
Yi: Puwa in Kaiyuan
Yi: Saoji Puzu
close
Global Languages 3
Persian
Portuguese
Punjabi