Asia
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Languages Spoken in China

Select a Language

Indigenous only
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ALL
close
Languages Spoken in China 91
Achang: Yanghe
Chinese, Yue
Chinese: Huang Yuan
Chinese: Ying Pan Hua
Chinese: Zang Ye
Dai: Hua Yao
Dai: Hua Yao Gasa
Hua Gong Ji Yi
Lahu: Yellow
Langsu: Yingjiang
Miao: Hua Yi
Miao: Ya Que
Tai Nüa: Ya
Uyghur: Kashgar-Yarkand
Xiandao: Yingjiang
Yao: Anding Bamadongsan
Yao: Baiku Hechicheling
Yao: Beilou Tianlin
Yao: Bunu Dahuaxian Yalong
Yao: Fan Bamadongshan
Yao: Guangdong Luyuan Dong Ping Da.
Yao: Guangdong Luyuan Longnan
Yao: Guangdong Luyuan Yuxi
Yao: Guilin Guanyang
Yao: Guoshan Hunan Jianghua
Yao: Guoshan Hunan Jiang Yong
Yao: Guoshan Lingchuan
Yao: Hei Dahuaxian Jiangnan
Yao: Landian Dianlin
Yao: Liansan Guosan
Yao: Longsheng Heping
Yao: Man Dahuaxian Jiangnan
Yao: Mubing Tianlin
Yao: Nanding
Yao: Pangu Tian Lin
Yao: Panyao Ziyuan Hekou
Yao: Pingdi Hunan Jianghua
Yao: San Tiandong Linfeng
Yao: Sanzi Jinxiuluoxiang
Yao: Tiane
Yao: Tu Bamasuolu
Yao: Tu Bamaxisan
Yao: You Mai Yao Zu
Yi, Wuding-Luquan
Yi, Yunnan
YI: Dahei, Wushan
Yi: Eryuan
Yi: Gan
Yi: Gaoshan
Yi: Gese Gaofeng
Yi: Guangxi Longlin
Yi: Hebian: Bingchuan
Yi: Hong
Yi: Lallu
Yi: Lolo in Mojiang
Yi: Long
Yi: Luoluopo
Yi: Muji in Mengzi
Yi: Muzi in Gejiudaqing
Yi: Nasu
Yi: Nisu Jianshui
Yi: Nisu Yuxi
Yi: Niuwei Puzu in Wenshan
Yi: Nusu
Yi: Pula in Mengzi
Yi: Pula in Yuanyang
Yi: Pupa in Gejiu
Yi: Puwa in Kaiyuan
Yi: Sani
Yi: Saoji Puzu
Yi: Shansu
Yi: Songhua
Yi: Talu
Yi: Wu in Jinping
Yi: Xiangtang
Yi: Xiao Hei
Yugu, East
Yugu, West
Yunnanese
Yupik, Central
Zaiwa: Yunnan
Zhuang, Yang
Zhuang: Yizhou Fulong