Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Languages Spoken in China

Select a Language

Indigenous only
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
close
Languages Spoken in China 423
Abhor
Abor
Abor
Abor: Gallong
Acang
Acchami
Achang: Husa
Achang: Yanghe
A Che
Aci
Adi: Bokar
Adi: Miching
Adi: Minyong
Ahi
Ahka
A-Hmao
A-Hmao
A-Hmao
A-Hmao
Ai Nan
Aini
Ai Sui
Akara
Ake
Ake (people name)
Akha: Thailand
Akule
A La Shan Meng
Amdo
Amdo: Qinghai
Amdo: Rongba
Amdo Tibetan: Chinghai
Amu
Anding Bamadongsan
Anhui
Anong
Apache, Mescalero
Aphu
Arakan
A Sa Hei
Asak
Assam Khamti
Asu Hani
Atao
Atse
Avanki
Awu
Axi
Azha
Ba
Bac Viet
Ba'e
Baheng
Bai
Bai, Central
Bai, Southern
Bai Dai
Bai Eryuan
Baihua
Baiku Hechicheling
Bai: Ku Yao
Bai Lisu
Bai Ma
Bai: Majia
Bai Miao
Bai Miao
Bai Qun
Baishe
Baiyi
Bai Yi: He zhang xian
Baiyi: Weining Xian
Bai Yi: Xianggelia
Bakeo
Balkura
Balti
Bama Bafa
Bama Dongsan
Ban
Bana'
Banlan
Banu Dahuayalong
Ban Yao
Baoting Li
Baoting Zalin
Ba Pai
Beifang Fangyan
Beilou Tianlin
Bethel Yupik
Bhasa Purbi
Bhokha
Bho Te bhasha
Bhotia
Bhotia of Lahul
Bhotia: Tuth Valley
Bhutanese: Tsangla
Bisu
Black
Black Lahu
Black Lisu
Black Miao
Black Yi
Blang, Puman
Blang: Pula in Mengzi
Blang: Pula in Yuanyang
Blang-Shan
Bli
Bogol
Bo-i
Boonan
Bouyei
Bouyei: Ma
Bouyei: Ziyun
Bouye: Zhenningxian
Brahmi
Buguo
Bukong
Bulai
Bu-Nong
Bunu Younuo
Burig
Burmese Shan
Buyi: Mo
Buyuan
Caijiang Longlin
Cambodian
Cam Mu
Cangva
Can Yang
Cao Miao
Central Dulongjiang
Central Ladakhi
Central Lisu
Central Lisu
Central Mongolian
Central Sherpa
Central Uygher
Chaha'er
Chamba: Lahouli
Chang Gu
Chao Chow
Chaoxian
Chasan Yao
Ch'iang
Ch'iang
Chiarong
Chinese
Chinese, Hakka
Chinese, Mandarin: Guizhou
Chinese, Mandarin: Hui
Chinese, Mandarin: Ningxia
Chinese, Mandarin: Taibei Mandarin
Chinese, Mandarin: Thongxin
Chinese, Mandarin: Wenshan
Chinese, Min Dong: Fouzhou
Chinese, Min Nan
Chinese, Min Nan: Hainan
Chinese, Pu-Xian
Chinese, Wu
Chinese, Wu: Shanghai
Chinese, Xi Ning
Chinese, Yue: Siyi
Chinese: Guangxi
Chinese: Huang Yuan
Chinese: Hubei Chongyanghua
Chinese: Hubei Dangyanghua
Chinese: Hubei Wuhandayehua
Chinese: Hunan Xiangtanhua
Chinese: Liansan
Chinese: Lianzhou Hua
Chinese: Min Zhou
Chinese Shan
Chinese Shan
Chinese: Sichuan
Chinese: Ying Pan Hua
Chinese: Zang Ye
Ching
Ch'opa
Ch'rame
Chuan
Chuan Miao
Chug
Chulikata
Cingsui Longlin
Cingsui Miao: Longlin Binya
Cok
Colloquial
Cuoi
Dahua
Dai
Dai: Hua Yao
Dai: Hua Yao Gasa
Dai: Wuding
Darang
Darjeeling
Datong
Daur: Haila'er
Daw
Deang: Hongfenglong
Dehri
Deqin
Deqin
Deqin
Deqing
Diba
Diso
Dolpa Tibetan
Dong
Dong Fang
Dong: Longsheng
Dong: Sanjiang
Dongxiang
Doukhobour
Duan Xian
Duguduta
Duhlian Twang
Eastern Mishmi
Eastern Yi: Bai Yi
Eastern Yi: Hong Yi
East Yugur
Eleuth
Elinchun
En
Enu
European Oirat
Fan Bamadongshan
Gaizi
Galao, White
Gan
Ganaan
Gaoshan
Gaoshanzu
Gazaqi
Gazhou
Gni
Gojal
Golden Palaung
Groma
Guangdong Luyuan Longnan
Guangdong Luyuan Yuxi
Guangdong Shaoguan Guitou
Guang. Luyuan Dong Ping Daliao
Guangxi Longlin
Guangxi Nanning
Gudong
Guhjali
Guigang Guiping
Guilin Guanyang
Guilin Longsheng Heping
Gujarati
Guoke-Puluo
Guosan Yao
Guoshan Hunan Jianghua
Guoshan Hunan Jiang Yong
Guoshan Lingchuan
Gyirong
Hainan Baotingxian
Hainan Changjiang Baoping
Hainan Ledung
Hainan Tongjia
Handai
Ha Nhi
Hani: Aza
Hasake
Haw
Hebei Ensui
Hechi Liuxu
Hei Dahuaxian Jiangnan
Hlai: Ledung Sanrong
Hlai: Lingshui Wanfu
Hlai: Lingshui Zhuguan
Hlai: Qiongzhong Changzheng
Hlai: Sanya Honggi
Hmong
Hmong Daw
Hmong: Luizhou Longshui Antai
Hmong: Nanxi
Hmong: Pian Longlin
Hmong Shua
Hmong: Waishu
Hmu, Northern
Hong
Hong Tou Miao
Hua Gong Ji Yi
Hui: Qinghai: Haidong: Xunhua
Hui Zu: Chinghai
Humai
Hunan Jianghua
Hyojungo
Ida
Inner Mongolian: Syringol
Inner Mongolian: Zhe Li Mu Meng
Iu Mien
Iu Mien: Hua
Iu Mien: Landian Dianlin
Iu Mien: Longsheng Heping
Iu Mien: Nanding
Iu Mien: Pangu Tian Lin
Iu Mien: San Tiandong Linfeng
Iu Mien: Tiane
Iu Mien: Tu Bamaxisan
Jiao Jjiao
Jingpozu
Jino
Kaang Tho
Kaili Sankeshu
Kam
Kanma
Kara
Kashgar-Yakand
Kazan
Keerkezi
Khakas
Khams: Eastern Khams
Khamu: Thailand
Khughnani
Kon Keu
Kucong
Laba
Ladak
Lahouli
Lahu
Lahu Phung
Lallu
Lalu
Lashi
Lhaovo Dago' Lawngbyit
Liansan
Lijiang
Lingao
Lipo: Tuanjie
Li-Shaw
Lisu
Lisu Lu
Lisu: NuJiang
Liuchiang
Liuchiang
Lolo in Mojiang
Lomi
Long
Luocheng
Luoluopo
Man Dahuaxian Jiangnan
Man Met
Maram
Mengda
Mengzuo
Miao: Chai Zhuang
Miao: Jiu Cai
Miao: Laohu
Miao: Xiao
Miao: Ya Que
Micha
Moinba: Sangla
Mongolian, Peripheral
Moshuo
Mosuo: Dongfeng
Mosuo: Ninglang
Mubing Tianlin
Muji in Mengzi
Mulam: Napo
Muzi in Gejiudaqing
Nandan
Nang Tsu
Nanning Fushi
Napo
Naxi: Fenglian Chun
Neisu, Xiao Hei
Nepali (Macrolanguage)
Ningming Mingjiang
Ningming Nakan
Nisu, Southern
Nisu Jianshui
Nisu Yuxi
Niuwei Puzu in Wenshan
Nong: Nopa
Northern Nusu
Northern Uzbek
Novouygur
Nuosu
Nuosu: Suodi
Nusu
Paijiao
Panyao Ziyuan Hekou
Pingdi Hunan Jianghua
P'omi
Portugues
Pupa in Gejiu
Puwa in Kaiyuan
Qinzhou Guitai
Samei
Sandong
Sanie
Sanzi Jinxiuluoxiang
Saoji Puzu
Sari Yogur
Serwa
Shibo
Talu
'Tay
Thami
Tiane
Tibetan, Zhongdian
Tibetan, Zhongdian
Tibetan Kham, Ganzi/Dege
Tibetan Kham, XinduQiao
Tu
Tu: Mongghul
Wu in Jinping
Xiandao: Yingjiang
Xiangtang
Yi, Southeastern: Sani
Yi, Wuding-Luquan
YI: Dahei, Wushan
Yi: Hebian: Bingchuan
Yizhou Fulong
Yongnan
Zaiwa
Zaiwa: Yunnan
Zhili: Xianrenhe
Zhuang, Central Hongshuihe
Zhuang, Nong
Zhuang, Yongnan
Zhuang, Youjiang
open
Global Languages 24