گینه بیسائو آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Balanta خانواده زبانی

Balanta: Quentohe
Balanta: Naga
Balanta: Mane


برنامه‌ها به زبان ... Balanta


Becoming a Friend of God
 40 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project